דוחות בדיקה\פיקוח\יומני עבודה - איך להתחיל

משתמשים יקרים מאוד קל להתחיל לעבוד ב- Sabaza לפניכם מספר סרטוני עזר להדגמה על חלק מהיכולות של האפליקציה

Sabaza תייצר דוחות לאנשי מקצוע בקלות ובמהירות בשטח והכל באיכות גבוההבכמה לחיצות כפתור יש לכם דו"ח...

סרטון למתקדמים - הוספת תקנים ומילוי תקנים אוטומטי,כולל סימון על תמונות

הוספת תקנים ומילוי תקנים אוטומטי,כולל סימון על תמונות

למפקחי בנייה - סימון והדגשת ממצאים בצבעים בסגנון צ'ק ליסט

סימון והדגשת ממצאים בצבעים על מנת לסמן באדום לקויים דחופים שדורשים טיפול\\תיקון
או סימון ממצאים שבוצע בהם טיפול\תיקון בירוק

סרטון יצירת חתימה מהאפליקציה

יצירת חתימה מהאפליקציה

לפיקוח - דוח אקסל לפי מלאכות

דוח אקסל לפי מלאכות

למנהלי עבודה - יומן עבודה מצבת כוח אדם וציוד באתר עם סיכום

יומן עבודה מצבת כוח אדם וציוד באתר עם סיכום